Metrazol

Metrazol is een antibioticum voor honden en katten. Metrazol behoort tot de diergeneesmiddelen die uitsluitend door dierenartsen mogen worden toegediend (UDD). Metrazol werkt bij infecties door protozoën en obligaat anaërobe bacteriën, zoals Clostridium spp. Het is werkzaam bij bacteriële infecties van urogenitaal apparaat, maag-darmkanaal, mond/keelholte en huid, veroorzaakt door voor metronidazol gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram.

Metrazol heeft als registratienummer REG NL 5757.

Indicatie

  • Bij infecties door protozoën en obligaat anaërobe bacteriën, zoals Clostridium spp.
  • Bij bacteriële infecties van urogenitaal apparaat, maag-darmkanaal, mond/keelholte en huid, veroorzaakt door voor Metronidazol gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram.

Contra-indicatie

  • Niet gebruiken bij dieren met leveraandoeningen.
  • Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
  • Het gebruik van dit diergeneesmiddel wordt afgeraden tijdens de dracht.

Dosering

De aanbevolen dosering is 50 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 5-7 dagen.
Bij voorkeur gegeven in twee gelijke doses (d.w.z. 25 mg per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags) gedurende 5-7 dagen.

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te voorkomen.

Metrazol oraal toedienen.

Samenstelling

Per tablet: metronidazol 250 mg.

De tabletten kunnen worden gedeeld in twee of vier gelijke delen om een juiste dosering te verzekeren.

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen optreden na toediening van metronidazol: braken, hepatotoxiciteit en neutropenie en neurologische verschijnselen. In zeer zeldzame gevallen kunnen neurologische verschijnselen optreden, vooral na langdurige behandeling met metronidazol. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Bijsluiter

Download de bijsluiter.

Download PDF

Veelgestelde vragen