Metrazol

Metrazol is een antibioticum voor honden en katten. Metrazol behoort tot de diergeneesmiddelen die uitsluitend door dierenartsen mogen worden toegediend (UDD). Metrazol werkt bij infecties door protozoën en obligaat anaërobe bacteriën, zoals Clostridium spp. Het is werkzaam bij bacteriële infecties van urogenitaalapparaat, mond/keelholte en huid, veroorzaakt door voor metronidazol gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram.

Metrazol heeft als registratienummer NL 5757.

Indicatie

  • Bij infecties door protozoën en obligaat anaërobe bacteriën, zoals Clostridium spp.
  • Bij bacteriële infecties van urogenitaalapparaat, mond/keelholte en huid, veroorzaakt door voor Metronidazol gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram.

Contra-indicatie

  • Niet gebruiken bij leveraandoeningen.
  • Niet toedienen aan drachtige dieren vanwege de mogelijk teratogene effecten van het middel.

Dosering

1 tablet Metrazol® per 5 kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 5 tot 7 dagen. Dit komt overeen met 50 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht per dag. Metrazol oraal toedienen.

Samenstelling

Per tablet: metronidazol 250 mg.

Bijwerking

Geen bijwerking bekend.

Bijsluiter

Download de bijsluiter.

Download PDF