Melosus 1,5 mg/ml

Melosus 1,5 mg/ml is een pijnstillend en ontstekingsremmend diergeneesmiddel voor honden. Melosus 1,5 mg/ml valt onder de diergeneesmiddelen die uitsluitend bij de dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek verkrijgbaar zijn (UDA).

Melosus 1,5 mg/ml heeft als registratienummer:

Nederland:   REG NL 106874
België: EU/2/10/116/005 (10 ml)
  EU/2/10/116/001 (25 ml)
  EU/2/10/116/002 (50 ml)
  EU/2/10/116/003 (125 ml)

Indicatie

  • Verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat bij honden.

Contra-indicatie

  • Niet gebruiken bij drachtige of melkgevende dieren.
  • Niet voor gebruik bij honden die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen.
  • Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.
  • Niet gebruiken bij honden jonger dan 6 weken.

Dosering

Melosus 1,5 mg/ml is een suspensie voor oraal gebruik en dient gemengd met voer of direct in de bek te worden toegediend.

De aanvangsbehandeling is een éénmalige orale dosis van 0,2 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht op de eerste dag. De dagelijkse behandeling dient, met een interval van 24 uur, te worden voortgezet met een orale onderhoudsdosis van 0,1 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht, éénmaal per dag.

Naarmate de behandeling langer duurt, nadat een klinisch effect is waargenomen (na ≥ 4 dagen), kan de dosis Melosus worden aangepast aan de laagste, nog werkzame individuele dosis. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de mate van pijn en ontsteking bij chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat kan variëren met de tijd.

Samenstelling

Werkzaam bestanddeel: Meloxicam 1,5 mg/ml  
Hulpstof: Natriumbenzoaat 1,75 mg/ml

Melosus 1,5 mg/ml is verkrijgbaar in een flesje van 10 ml, 25 ml en 125 ml.

Bijwerkingen

Typische bijwerkingen van niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zoals vermindering van de eetlust, braken, diarree, occult fecaal bloed, apathie en nierfalen werden af en toe gemeld. In zeer zeldzame gevallen zijn bloederige diarree, bloedbraken, gastro-intestinale ulceratie en verhoogde leverenzymen gemeld. Deze bijwerkingen komen gewoonlijk in de eerste behandelingsweek voor en zijn in de meeste gevallen van voorbijgaande aard en verdwijnen na het staken van de behandeling, maar kunnen in zeer zeldzame gevallen ernstig of fataal zijn. Als er bijwerkingen optreden dient de behandeling te worden gestaakt.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

  • Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en)) 
  • Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
  • Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000behandelde dieren)
  • Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
  • Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Bijsluiter

Download de bijsluiter.

Download PDF

Veelgestelde vragen