L-Thyroxine

L-Thyroxine is een diergeneesmiddel voor een te traag werkende schildklier bij honden en katten (primaire en secundaire hypothyreoïdie). L-Thyroxine valt onder de diergeneesmiddelen die uitsluitend bij de dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek verkrijgbaar zijn (UDA).

L-Thyroxine heeft als registratienummer REG NL 9049.

Indicatie

  • Primaire en secundaire hypothyreoïdie.

Contra-indicatie

Geen.

Dosering

Oraal.

20 mcg levothyroxinenatrium per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 1-2 keer.

De dosis dient aangepast te worden op basis van thyroxine-concentraties in het plasma.

Samenstelling

Per tablet:

Werkzaam bestanddeel:

Levothyroxinenatrium 200 microgram (mcg)

Bijwerkingen

Initieel kan men een verergering van de huid symptomatologie aantreffen met toegenomen pruritus door afstoting van de oude epitheelcellen. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in de bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Bijsluiter

Download de bijsluiter van L-Thyroxine.

Download PDF

Veelgestelde vragen

 

Is er interactie tussen L-Thyroxine en andere geneesmiddelen?

Corticosteroïden, mitotane, difenylhydantoïne, salicylaten, anabole steroïden, fenobarbital, fenylbytazine, diazepam, primidone en furosemide resulteren in een verhoogde eiwitbinding van levothyroxine. Oestrogenen, insuline en progesteron verlagen eiwitbinding. De behoefte aan insuline kan door diabetogene werking van levothyroxine toenemen.

 

Kan L-Thyroxine gebruikt worden tijdens dracht en lactatie?

Chronische hypothyreoïdie resulteert in onvruchtbaarheid. Langdurige behandeling van dit product herstelt de vruchtbaarheid. Normale doses levothyroxine zijn essentieel gedurende de foetale periode voor de ontwikkeling van skelet en centraal zenuwstelsel. Experimenteel werd echter bij overdosering een teratogene werking gevonden bij proefdieren. Gezien de aard van de aandoening hypothyreoïdie verdient het de aanbeveling maatregelen te treffen die drachtigheid voorkomen.

 

Wat gebeurt er bij overdoseren van L-Thyroxine?

Bij chronische overdosering kunnen symptomen van hyperthyreoïdie voorkomen. Zie ook 'Bijwerkingen'.