Melosus 0,5 mg/ml

Melosus 0,5 mg/ml is een ontstekingsremmer voor katten en cavia’s. Melosus 0,5 mg/ml valt onder de diergeneesmiddelen die uitsluitend bij de dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek verkrijgbaar zijn (UDA).

Melosus 0,5 mg/ml heeft als registratienummer:

Nederland:   REG NL 106873
België: EU/2/10/116/007 (5 ml)
  EU/2/10/116/006 (10 ml)
  EU/2/10/116/004 (25 ml)

Indicatie

Katten:

 • Verlichting van milde tot matige postoperatieve pijn en ontsteking na chirurgische ingrepen, bijv. orthopedisch chirurgische ingrepen en weke delen chirurgie.
 • Verlichting van pijn en ontsteking bij chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat.  

Cavia’s:

 • Voor de bestrijding van pijn en ontsteking na weke delen chirurgie zoals castratie bij mannelijke dieren.

Contra-indicatie

 • Niet gebruiken bij drachtige of melkgevende dieren.
 • Niet voor gebruik bij katten die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen.
 • Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.
 • Niet gebruiken bij katten jonger dan 6 weken.
 • Niet gebruiken bij cavia’s jonger dan 4 weken.

Dosering

Melosus 0,5 mg/ml is een suspensie voor oraal gebruik en dient gemengd met voer of direct in de bek te worden toegediend.

Katten:

 • Post-operatieve pijn en ontsteking na chirurgische ingrepen: Na de aanvangsbehandeling met meloxicam oplossing voor injectie voor katten wordt de behandeling 24 uur later voortgezet met Melosus 0,5 mg/ml suspensie voor oraal gebruik voor katten met een dosering van 0,05 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht. De orale nabehandelingsdosis kan vier dagen lang éénmaal daags worden toegediend (met een interval van 24 uur).
 • Chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat: De aanvangsbehandeling is een éénmalige orale dosis van 0,1 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht op de eerste dag. De dagelijkse behandeling dient, met een interval van 24 uur, te worden voortgezet met een orale onderhoudsdosis van 0,05 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht, éénmaal per dag. Een klinisch effect wordt meestal binnen 7 dagen waargenomen. De behandeling dient te worden gestaakt wanneer er na uiterlijk 14 dagen geen klinische verbetering optreedt.

Cavia's:

 • Post-operatieve pijn geassocieerd met weke delen chirurgie: De aanvangsbehandeling is een éénmalige orale dosis van 0,2 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht op de eerste dag (pre-operatief). De behandeling dient één maal daags te worden voortgezet met een orale dosis van 0,1 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (1 x per 24 uur) op dag 2 en 3 (post- operatief). De dosis kan stapsgewijs verhoogd worden tot 0,5 mg/kg in individuele gevallen. De veiligheid van doses hoger dan 0,6 mg/kg zijn echter niet beoordeeld bij cavia’s.

Samenstelling

Werkzaam bestanddeel: Meloxicam 0,5 mg/ml
Hulpstof: Natriumbenzoaat 1,75 mg/ml

Melosus 0,5 mg/ml is verkrijgbaar in een flesje van 5 ml, 10 ml en 25 ml.

Bijwerkingen

Bij katten zijn af en toe typische bijwerkingen van NSAIDs zoals vermindering van de eetlust, braken, diarree, occult fecaal bloed, apathie en nierfalen gemeld. In zeer zeldzame gevallen zijn verhoogde leverenzymen gemeld. Deze bijwerkingen zijn in de meeste gevallen van voorbijgaande aard en verdwijnen na het staken van de behandeling, maar kunnen in zeer zeldzame gevallen ernstig of fataal zijn. Als er bijwerkingen optreden dient de behandeling te worden gestaakt.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

 • Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
 • Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
 • Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
 • Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
 • Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Bijsluiter

Download de bijsluiter.

Download PDF

Veelgestelde vragen