Revertor 5 mg/ml

Revertor 5 mg/ml is een heldere, kleurloze oplossing voor injectie voor honden en katten met als werkzame stof atipamezolhydrochloride. Dit diergeneesmiddel is geïndiceerd voor het ongedaan maken van het sedatieve effect van medetomidine in honden en katten. Revertor 5 mg/ml behoort tot de diergeneesmiddelen die uitsluitend door dierenartsen mogen worden toegediend (UDD).

 

Revertor 5 mg/ml heeft als registratienummer REG NL 100708.

Indicatie

Atipamezolhydrochloride is een selectieve alfa2-antagonist en geïndiceerd voor het ongedaan maken van het sedatieve effect van medetomidine en dexmedetomidine in honden en katten.

Contra-indicatie

Niet gebruiken bij:

  • Fokdieren
  • Dieren die lijden aan lever- of nieraandoeningen

 

Zie ook "SPECIALE WAARSCHUWINGEN" in de bijsluiter.

Dosering

Revertor 5 mg/ml is geschikt voor eenmalige intramusculaire toediening, 15 tot 60 minuten na toediening van medetomidine- of dexmedetomidinehydrochloride.

 

Honden:

De intramusculaire atipamezolhydrochloride dosis is vijf maal die van de voorafgaande medetomidinehydrochloride dosis of tienmaal die van de dexmedetomidinehydrochloride dosis. Vanwege de vijf maal zo hoge concentratie van het werkzame bestanddeel (atipamezolhydrochloride) in dit product in vergelijking met de concentratie van preparaten die 1 mg medetomidinehydrochloride per ml bevatten en de 10 maal zo hoge concentratie in vergelijking met de concentratie van preparaten die 0,5 mg dexmedetomidinehydrochloride bevatten, is er een gelijk volume van beide preparaten nodig.

Zie de bijsluiter voor een doseringsvoorbeeld voor honden.

 

Katten:

De intramusculaire atipamezolhydrochloride dosis is tweeënhalf maal die van de voorafgaande medetomidinehydrochloride dosis of vijf keer die van de dexmedetomidinehydrochloride dosis. Vanwege de 5 maal zo hoge concentratie van het werkzame bestanddeel (atipamezolhydrochloride) in dit product in vergelijking met die van preparaten die 1 mg medetomidinehydrochloride per ml bevatten en de 10 maal zo hoge concentratie in vergelijking met de concentratie van preparaten die 0,5 mg dexmedetomidinehydrochloride bevatten, dient de helft van het volume van het product ten opzichte van de eerder toegediende medetomidine of dexmedetomidine te worden gegeven.

Zie de bijsluiter voor een doseringsvoorbeeld voor katten.

 

De hersteltijd wordt verkort tot ongeveer 5 minuten. Het dier wordt mobiel na ongeveer 10 minuten na toediening van het product.

Samenstelling

Eén ml bevat:

Atipamezolhydrochloride 5,0 mg

Methylparahydroxybenzoaat (E218) 1,0 mg

 

Revertor 5 mg/ml is verkrijgbaar in een flacon van 10 ml.

Bijwerkingen

Een voorbijgaand bloeddrukverlagend effect is waargenomen tijdens de eerste 10 minuten na injectie van atipamezolhydrochloride. In zeldzame gevallen kunnen hyperactiviteit, tachycardie, speekselvloed, atypische vocalisatie, spiertrillingen, braken, verhoogde ademhalingsfrequentie, ongecontroleerd urineverlies en ongecontroleerde defecatie optreden. In zeer zeldzame gevallen kan de herintreding van sedatie optreden of kan de hersteltijd niet verkort zijn na toediening van atipamezol.

Bij katten dient men, bij het gebruik van lage doses om de effecten medetomidine of dexmedetomidine gedeeltelijk ongedaan te maken, te waken tegen de mogelijkheid van hypothermie (zelfs na het bijkomen uit sedatie).

Bijsluiter

Download de bijsluiter.

Download PDF

Veelgestelde vragen