Tumil-K

Tumil-K is een kaliumrijk voedingssupplement met een smakelijk leveraroma. Tumil-K ondersteunt de spierfunctie en nierfunctie bij katten met een kaliumtekort.

Indicatie

  • Tumil-K is een kaliumrijk voedingssupplement wat de spierfunctie en nierfunctie bij katten met een kaliumtekort ondersteunt. Een kaliumtekort bij katten kan onder andere door chronisch nierfalen en hyperaldosteronisme (een aandoening aan de bijnieren) ontstaan.

Contra-indicatie

  • Niet gebruiken bij katten met een hoge kaliumspiegel.
  • Voorzichtig gebruiken bij katten die digoxine toegediend krijgen.

Dosering

1/4 theelepel poeder (circa 0,65 gram), tweemaal daags door het voer mengen. In overleg met uw dierenarts kan de dosering aangepast worden.

Samenstelling

Per 0,65 gram poeder 0,64 gram kaliumgluconaat en een smakelijk leveraroma*.

*bevat soja

Bijwerkingen

Geen bijwerkingen bekend.

Bijsluiter

Geen bijsluiter beschikbaar.

Veelgestelde vragen

 

Hoe wordt Tumil-K gebruikt?

Na een eventuele eerste opvang met kaliumsuppletie intraveneus, kan een orale onderhoudsbehandeling worden ingezet met Tumil-K. De aanvangsdosering is ¼ theelepel poeder (circa 0,65 gram), tweemaal daags door het voer mengen. Tumil-K is voorzien van een smakelijk leveraroma, wat de opname door katten vergemakkelijkt. Het is afhankelijk van de oorzaak van de hypokaliëmie of Tumil-K tijdelijk of blijvend nodig is.

 

Hoe snel kan ik verbetering verwachten bij mijn patiënt?

De klinische symptomen van hypokaliëmie zullen doorgaans binnen enkele dagen na start van het geven van extra kalium verbeteren. Het kaliumgehalte in het bloed stijgt later. In eerste instantie wordt het extra kalium namelijk direct opgenomen door de lichaamscellen. Pas nadat het intracellulaire kaliumtekort is aangevuld, zal het kaliumgehalte in het bloed stijgen. Het is van belang om dit in het achterhoofd te houden bij de interpretatie van bloeduitslagen.

 

Wanneer mag de dosering van Tumil-K verhoogd worden?

De dosering van Tumil-K kan eventueel worden verhoogd op geleide van klinische symptomen van hypokaliëmie en een blijvend te lage kaliumspiegel in het bloed - zie ook de vraag hierboven met betrekking tot het interpreteren van bloeduitslagen. Het ene dier kan meer Tumil-K nodig hebben dan het andere om tot een normale kaliumspiegel te komen.

  • Tumil-K heeft geen bekende bijwerkingen, ook niet bij hogere doseringen.

 

Mag een kat met hartproblemen en een kaliumtekort, Tumil-K krijgen?

Jazeker, het is belangrijk om een kaliumtekort bij een kat met hartproblemen te corrigeren, omdat kalium belangrijk is voor de hartspierfunctie. Alleen indien de betreffende kat het hartmedicijn digoxine krijgt, is het belangrijk om Tumil-K voorzichtig te doseren.

 

Mag een kat met nierproblemen en een kaliumtekort, Tumil-K krijgen?

Jazeker, chronisch nierfalen is een van de oorzaken van een kaliumtekort bij katten. Bij chronisch nierfalen is er een verhoogd verlies van kalium via de urine, vandaar dat een lange termijn behandeling geïndiceerd is om te voorkomen dat er opnieuw een hypokaliëmie ontstaat.

 

Is Tumil-K hypoallergeen?

Kaliumgluconaat is van nature niet smakelijk voor katten. Daarom is een leveraroma toegevoegd (0,01 gram per 0,65 gram Tumil-K), wat onder andere soja bevat. Alleen een kat met een voedselallergie gericht tegen soja, zou mogelijk op Tumil-K kunnen reageren. Het corrigeren van een hypokaliëmie is echter belangrijk, vandaar dat het geven van Tumil-K ook bij katten met een voedselallergie zeker overwogen moet worden.