Melosolute 5 mg/ml

Melosolute 5 mg/ml is een pijnstillend en ontstekingsremmend diergeneesmiddel voor runderen, varkens, honden en katten. Melosolute 5 mg/ml behoort tot de diergeneesmiddelen die uitsluitend door dierenartsen mogen worden toegediend (UDD).

Melosolute 5 mg/ml heeft als registratienummer NL 110000.

Indicatie

Runderen:

 • Voor gebruik bij acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij runderen. Voor gebruik bij diarree in combinatie met orale rehydratietherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren ouder dan één week en niet-melkgevende jonge runderen. Voor de verlichting van post-operatieve pijn bij kalveren na het onthoornen.

Varkens:

 • Voor gebruik bij niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking te verminderen. Voor verlichting van post-operatieve pijn bij kleine chirurgische ingrepen aan weke delen, zoals castratie.

Honden:

 • Verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat. Vermindering van post-operatieve pijn en ontsteking na orthopedisch-chirurgische ingrepen en weke delen chirurgie.

Katten:

 • Vermindering van post-operatieve pijn na ovariohysterectomie en na kleine chirurgische ingrepen aan de weke delen.

Contra-indicatie

Runderen en varkens:

 • Niet gebruiken bij dieren die lijden aan een verminderde lever-, hart- of nierfunctie en hemorragische aandoeningen, of als er aanwijzingen zijn voor ulcerogene gastro-intestinale lesies. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen. Voor de behandeling van diarree bij runderen, niet gebruiken bij dieren jonger dan één week. Niet gebruiken bij varkens jonger dan 2 dagen oud.

Honden en katten:

 • Niet gebruiken bij drachtige of melkgevende dieren. Niet voor gebruik bij dieren die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen. Niet gebruiken in dieren jonger dan 6 weken en bij katten die minder dan 2 kg wegen.

Dosering

Melosolute 5 mg/ml is een oplossing voor injectie.

Runderen:

 • Een éénmalige subcutane of intraveneuze injectie van 0,5 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 10,0 ml/100 kg lichaamsgewicht), in combinatie met een therapie met antibiotica of orale rehydratietherapie.

Varkens:

 • Aandoeningen aan het bewegingsapparaat: Een éénmalige intramusculaire injectie van 0,4 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 2,0 ml/25 kg lichaamsgewicht). Indien nodig kan een tweede toediening meloxicam na 24 uur worden gegeven. Vermindering van post-operatieve pijn: Een éénmalige intramusculaire injectie met een dosering van 0,4 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (d.w.z. 0,4 ml/5 kg lichaamsgewicht) voor de operatie. Voorzichtigheid is geboden betreffende het nauwkeurig doseren, inclusief het gebruik van een geschikt doseerapparaat en een zorgvuldige schatting van het lichaamsgewicht.

Honden:

 • Eenmalige toediening van 0,2 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (d.w.z. 0,4 ml/10 kg lichaamsgewicht). Aandoeningen van het bewegingsapparaat: éénmalige subcutane injectie. Voor het voortzetten van de behandeling kan gebruik worden gemaakt van meloxicam 1,5 mg/ml suspensie voor oraal gebruik voor honden in een dosering van 0,1 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht, 24 uur na toediening van de injectie. Vermindering van post-operatieve pijn (gedurende een periode van 24 uur): éénmalige intraveneuze of subcutane injectie vóór de operatie, bijvoorbeeld bij de inductiefase van de anesthesie.

Katten:

 • Eenmalige toediening van 0,3 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (d.w.z. 0,06 ml/kg lichaamsgewicht). Vermindering van post-operatieve pijn na ovariohysterectomie en na kleine chirurgische ingrepen van de weke delen: éénmalige subcutane injectie vóór de operatie, bijvoorbeeld bij de inductiefase van de anesthesie. De stopper mag niet vaker dan 20 maal worden doorgeprikt.

Samenstelling

Eén ml bevat:
Meloxicam 5 mg
Ethanol (E1510) 150 mg

Melosolute 5 mg/ml is verkrijgbaar in een flacon van 20 ml.

Bijwerkingen

Runderen en varkens:

Subcutane en intramusculaire toediening (bij runderen) en intramusculaire  toediening (bij varkens) wordt goed verdragen; slechts een geringe kortdurende zwelling op de plaats van injectie na subcutane toediening werd gezien bijminder dan 10% van de runderen, behandeld in het klinisch onderzoek. In zeer zeldzame gevallen kunnen anafylactische reacties optreden die ernstig  (inclusief fataal) kunnen zijn. Deze dienen symptomatisch te worden behandeld.

Honden en katten:

Typische bijwerkingen van niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zoals vermindering van de eetlust, braken, diarree, occult fecaal bloed, lethargie en nierfalen zijn af en toe gemeld. In zeer zeldzame gevallen zijn verhoogde leverenzymen gemeld. Bij honden zijn in zeer zeldzame gevallen bloederige diarree, bloedbraken en gastro-intestinale ulceratie gemeld. Bij honden treden deze bijwerkingen gewoonlijk in de eerste behandelingsweek op en zijn in de meeste gevallen van voorbijgaande aard en verdwijnen na het staken van de behandeling, maar kunnen in zeer zeldzame gevallen ernstig of fataal zijn. In zeer zeldzame gevallen kunnen anafylactische reacties optreden. Deze dienen symptomatisch te worden behandeld.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

 • Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
 • Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
 • Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
 • Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
 • Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Als er bijwerkingen optreden dient de behandeling te worden gestaakt.

Bijsluiter

Download de bijsluiter.

Download PDF

Veelgestelde vragen