Melosolute 20 mg/ml

Melosolute 20 mg/ml is een pijnstillend en ontstekingsremmend diergeneesmiddel voor runderen, varkens en paarden. Melosolute 20 mg/ml behoort tot de diergeneesmiddelen die uitsluitend door dierenartsen mogen worden toegediend (UDD).

Melosolute 20 mg/ml heeft als registratienummer REG NL 110001.

Indicatie

Runderen:

 • Voor gebruik bij acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij runderen. Voor gebruik bij diarree in combinatie met orale rehydratietherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren ouder dan één week en niet-melkgevende jonge runderen. Als aanvullende therapie bij de behandeling van acute mastitis, in combinatie met een antibioticumtherapie. Voor de verlichting van post-operatieve pijn bij kalveren na het onthoornen.

Varkens:

 • Voor gebruik bij niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking te verminderen. Als toegevoegde therapie bij de behandeling van puerperale septikemie en toxinemie (mastitis-metritis-agalactie syndroom) met een geschikte antibioticumtherapie.

Paarden:

 • Voor gebruik ter verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat. Voor het verlichten van pijn bij koliek.

Contra-indicatie

 • Niet gebruiken bij paarden jonger dan 6 weken.
 • Niet gebruiken bij drachtige of lacterende merries.
 • Niet gebruiken bij dieren die lijden aan een verminderde lever-, hart- of nierfunctie en hemorragische aandoeningen, of als er aanwijzingen zijn voor ulcerogene gastro-intestinale lesies.
 • Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.
 • Voor de behandeling van diarree bij runderen, niet gebruiken bij dieren jonger dan één week.

Dosering

Melosolute 20 mg/ml is een oplossing voor injectie.

Runderen:

 • Een éénmalige subcutane of intraveneuze injectie van 0,5 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 2,5 ml/100 kg lichaamsgewicht), in combinatie met een therapie met antibiotica of orale rehydratietherapie.

Varkens:

 • Een éénmalige intramusculaire injectie van 0,4 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 2,0 ml/100 kg lichaamsgewicht), waar nodig in combinatie met een therapie met antibiotica.  Indien nodig kan een tweede toediening meloxicam na 24 uur worden gegeven.

Paarden:

 • Een éénmalige intraveneuze injectie van 0,6 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 3,0 ml/100 kg lichaamsgewicht).

De stopper mag niet vaker dan 20 maal worden doorgeprikt.

Samenstelling

Eén ml bevat:
Meloxicam 20 mg
Ethanol (E1510) 150 mg

Melosolute 20 mg/ml is verkrijgbaar in een flacon van 100 ml.

Bijwerkingen

Subcutane en intraveneuze toediening (bij runderen) en intramusculaire toediening (bij varkens) wordt goed verdragen; slechts een geringe kortdurende zwelling op de plaats van injectie na subcutane toediening werd gezien bij minder dan 10% van de runderen, behandeld in het klinisch onderzoek.

Bij paarden kan een voorbijgaande zwelling op de plaats van injectie optreden welke zonder behandeling verdwijnt.

In zeer zeldzame gevallen kunnen anafylactische reacties optreden die ernstig (inclusief fataal) kunnen zijn. Deze dienen symptomatisch te worden behandeld.

De frequentie van bijwerkingen wordt  als volgt gedefinieerd:

 • Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
 • Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
 • Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
 • Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
 • Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Als er bijwerkingen optreden dient de behandeling te worden gestaakt.

Bijsluiter

Download de bijsluiter.

Download PDF

Veelgestelde vragen